Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Văn Anh Văn Lớp 6 Phường 08, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/11/2020 22:50:56

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (18h,19h-21h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Văn Anh Văn Lớp 6 08 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: