Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Văn Anh Văn Lớp 9 Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 03:27:01

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6,CN (19h-21h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Văn Anh Văn Lớp 9 An Thới Đông Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: