Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Văn Anh Văn Lớp 9 Phường 07, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 15/06/2021 06:35:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120 phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,4,6, 7, CN (Từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh, học khá, ngoan
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, dạy lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Văn Anh Văn Lớp 9 07 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: