Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Văn Lớp 7 Phường 03, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 07:25:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (sau 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Văn Lớp 7 03 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: