Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Văn Lớp 7 Phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 05:05:11

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chiều T2,3,6 (rãnh từ 13h30 – 17h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Đặng Trần Côn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Văn Lớp 7 Phú Mỹ Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: