Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: TOEFL Lớp 12 Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 03:43:23

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: TOEFL,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567CN (S-C-T)
Thông tin: học sinh nam, học quốc tế
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà TOEFL Lớp 12 Hiệp Tân Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: