Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: TOEIC Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 09:49:57

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: TOEIC,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx 3 buổi tối (7h->
Thông tin: HV nam 25t
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà TOEIC Thảo Điền Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: