Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Trông Trẻ Lớp 1 Phường 06, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/06/2021 02:00:31

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Trông Trẻ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: T2->5 (từ 16h30->), dạy 1h30phút
Thông tin: hs nữ, bé biết bơi rồi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, SV biết bơi, có thể nói tiếng anh với bé, gs dẫn bé đi bơi, đi công viên
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Trông Trẻ Lớp 1 06 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: