Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Anh Văn Báo Bài Lớp 8 Phường 13, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 09:43:33

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn, Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (sau 19h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Anh Văn Báo Bài Lớp 8 13 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: