Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Anh Văn Lớp 10 Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 15:44:48

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24 (19h – 21h)
Thông tin: học sinh nam, trường trần quang khải
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Anh Văn Lớp 10 Tam Thôn Hiệp Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: