Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Anh Văn Lớp 10 Phường 03, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 10:06:01

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Linh động sắp xếp (hè học 2buổi, vô năm học 5buổi)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Anh Văn Lớp 10 03 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: