Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Anh Văn Lớp 3 Lớp 6 Phường 02, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/11/2020 14:23:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 6,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (17h-19h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Anh Văn Lớp 3 Lớp 6 02 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: