Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Anh Văn Lớp 9 Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 23:16:05

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5,7 (18h – 20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Ngô sỹ liên
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, kèm thêm báo bài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Anh Văn Lớp 9 Cầu Ông Lãnh Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: