Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 10 Phường 05, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 17:33:09

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp T234567CN (Hè rãnh cả ngày, vô năm sắp xếp lại)
Thông tin: 1 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 10 05 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: