Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 10 Phường Phước Bình, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 22:36:57

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T6 (17h30 -19h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Bình, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 10 Phước Bình Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: