Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 10 Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 16:36:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng CN ( từ 9h đến 11h)
Thông tin: học sinh nữ trường Trần Khai Nguyên
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 10 Trung Mỹ Tây Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: