Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 12 Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 12:50:06

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học sinh nam, trường gò vấp
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 12 Tân Hiệp Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: