Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 12 Phường 08, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 15:14:17

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học sinh nữ, trường Mạc Đỉnh Chi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 12 08 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: