Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 12 Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 20:23:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (Sáng- chiều- tối)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 12 Thạnh Xuân Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: