Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 4 Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/11/2020 00:59:47

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,cn (17h -18h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường việt úc
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 4 04 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: