Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 6 Phường 04, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 14:29:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nữ trường Việt Úc
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 6 04 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: