Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 6 Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 21:22:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,4 hoặc 6 (18h-19h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 6 12 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: