Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 6 Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 15:33:32

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 220.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (từ 16h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 5 lên 6
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Phí 595k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 6 Tam Phú Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: