Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 6 Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 06:13:06

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h-20h30)
Thông tin: Học sinh Nam, Trường Huỳnh Văn Nghệ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 6 Thị trấn Cần Thạnh Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: