Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 7 Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 19:19:59

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T25 (17h -18h30)
Thông tin: học sinh trường quốc tế
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 7 Tân Hiệp Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: