Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 7 Lớp 10 Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 09:53:29

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 10,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4 (19h-21h)
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 7 Lớp 10 Bình Mỹ Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: