Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 7 Phường 10, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 01:53:52

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Cử Nhân Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 7 10 Quận 5 TPHCM

Viết một bình luận