Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 7 Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 13:17:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx sau 16h30
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 7 12 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: