Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 8 Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 19:17:51

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (T357) từ 19h trở đi
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 8 Bình Mỹ Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: