Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 8 Phường 01, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 05:47:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T46 (18h30-20h30)
Thông tin: Học sinh Nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 8 01 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: