Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 8 Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 05:17:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: CN (sắp xếp) + 1 buổi tối trong tuần sắp xếp
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 8 Bình Trị Đông Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: