Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 8 Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 04:57:20

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn sáng sắp xếp
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 8 Phú Trung Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: