Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Lớp 11 Phường Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 08:15:42

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9, Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7CN ( sắp xếp với phụ huynh )
Thông tin: 2 học sinh, trường quốc tế.
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 Lớp 11 Tân Tạo Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: