Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Phường 03, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 04:30:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh
Thông tin: học sinh nam, trường hóc môn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 03 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: