Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Phường 06, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 12/05/2021 20:26:05

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2345 (17h-20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 06 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: