Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Phường 11, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 03:19:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,4,6,7 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: Học sinh nam, trường bình trị đông A
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Thu phí: 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 11 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: