Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Phường 13, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 20:58:22

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357CN(19h-20h30)
Thông tin: Học sinh Nữ, Trường Trần Hưng Đạo
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 13 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: