Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 15:08:04

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều T7+CN
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 An Phú Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: