Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 05:46:48

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24 (19h-21h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 Trường Thọ Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: