Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Ôn Thi Đại Học Phường 05, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 15:48:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (Học sinh rãnh từ 7h đến 17h)
Thông tin: Học sinh nam, thi lại 12
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 200k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Ôn Thi Đại Học 05 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: