Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Sử Địa Ôn Thi Đại Học Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 14:03:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn, Sử, Địa,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T4,7 + 1b tối sắp xếp (từ 18h30, 19h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn văn tăng
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Sử Địa Ôn Thi Đại Học Thạnh Xuân Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: