Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Tiếng Việt Lớp 3 Lớp 8 Phường 13, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 05:20:53

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T24 (16h30 – 18h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Tiếng Việt Lớp 3 Lớp 8 13 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: