Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Vẽ Lớp 1 Lớp 3 Lớp 7 Phường 13, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 11:17:56

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Vẽ,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 3, Lớp 7,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN (từ 17h trở đi)
Thông tin: 3 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Sv trường Kiến Trúc
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Vẽ Lớp 1 Lớp 3 Lớp 7 13 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: