Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Vẽ Lớp 4 Phường Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/06/2021 01:27:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Vẽ,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T7, CN (17h-18h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Sv kiến trúc
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Vẽ Lớp 4 Tân Tạo A Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: