Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Violon Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 01:32:03

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Violon,
Lớp dạy:
Mức lương: 150.000đ/buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học sinh nữ, lớp 9
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Phí 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Violon Bình Chánh Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: