Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Violon Lớp 2 Phường 11, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 19:29:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Violon,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: tối sắp xếp từ 19h trở đi
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Violon Lớp 2 11 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: