Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Violon Lớp 7 Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 16:27:37

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Violon,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng, 800/tuần/1 buổi/ sinh viên
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: sắp xếp vào buổi tối
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Violon Lớp 7 Cầu Ông Lãnh Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: