Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Violon Phường 18, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 22:23:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Violon,
Lớp dạy:
Mức lương: 150.000đ/giờ
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: Sáng t2 hoặc t3
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 18, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Violon 18 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: