Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 00:46:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 17h hoặc 17h30)
Thông tin: học viên nữ, luyện thi trình độ B
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn An Ngãi Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: