Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 01:38:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: học viên nam, học bên ngành y
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Cù Bị Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: